Avans s.r.o.

Kontakt

Avans s.r.o.

Holubyho 1
811 03 Bratislava
IČO: 31 318 967
IČ pre DPH: SK2020298698
Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a.s.
Číslo účtu: 0179524807/0900

Office Bratislava

Holubyho 1, 811 03 Bratislava
e-mail: office@avans.sk
tel.: +421-2-5441 3186
tel.: +421-2-5441 4870
fax: +421-2-5441 2271

Grand Castle - Hrad a kaštieľ Liptovský Hrádok

ul. ČSA, 033 01 Liptovský Hrádok
e-mail: office@grandcastle.sk
tel.: +421-44-520 7711
fax: +421-44-522 5284
mobil: +421-915 812 700
mobil: +421-915 812 900

Avans Art Factory

Pri železnici 50, 033 01 Liptovský Hrádok
e-mail: artfactory@avans.sk
© Copyright 2007 Avans s.r.o. Všetky práva vyhradené.