Avans s.r.o.

Profil firmy

Smerovanie firmy AVANS je zamerané na záchranu kultúrnej pamiatky
Hrad a kaštieľ v Liptovskom Hrádku.

Firma bola založená v roku 1990 a pôsobila pod názvom DM Plast s.r.o. Od roku 2007 pôsobí pod názvom AVANS s.r.o.

© Copyright 2007 Avans s.r.o. Všetky práva vyhradené.